گریس ها


گریس ها نوعی روانکار صنعتی هستند که از روغن پایه، غلیظ کننده و افزودنی ها ساخته می شوند. آنها به دلیل ویژگی های روانکاری، محافظت از خوردگی و آب بندی در کاربردهای صنعتی استفاده می شوند. 

گریس های صنعتی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

گریس های لیتیومی: این گریس ها از روغن پایه معدنی و غلیظ کننده لیتیومی ساخته می شوند. آنها دارای خواص روانکاری و محافظت از خوردگی خوبی هستند و برای کاربردهای عمومی مناسب هستند.

گریس های پلی اورهتان: این گریس ها از روغن پایه معدنی یا مصنوعی و غلیظ کننده پلی اورهتان ساخته می شوند. آنها دارای خواص روانکاری و محافظت از خوردگی عالی هستند و برای کاربردهای با بار بالا و دمای بالا مناسب هستند.

زیرشاخه ها


 • گریس SKF

  گریس SKF نوعی از گریس های صنعتی است که توسط شرکت SKF تولید می شود. این گریس ها از روغن پایه، غلیظ کننده و افزودنی ها ساخته می شوند و دارای کیفیت بالا و عملکرد عالی هستند. گریس SKF در طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی استفاده می شود و برای کاربردهای با بار بالا و دمای بالا نیز مناسب است.

 • گریس Molykote

  گریس Molykote نوعی از گریس های صنعتی است که توسط شرکت Molykote تولید می شود. این گریس ها از روغن پایه، غلیظ کننده و افزودنی ها ساخته می شوند و دارای کیفیت بالا و عملکرد عالی هستند. گریس Molykote در طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی استفاده می شود و برای کاربردهای با بار بالا و دمای بالا نیز مناسب است.

 • گریس Arcanol

  گریس Arcanol نوعی از گریس های صنعتی است که توسط شرکت Arcanol تولید می شود. این گریس ها از روغن پایه، غلیظ کننده و افزودنی ها ساخته می شوند و دارای کیفیت بالا و عملکرد عالی هستند. گریس Arcanol در طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی استفاده می شود و برای کاربردهای با بار بالا و دمای بالا نیز مناسب است.

 • گریس Molyslip

  گریس Molyslip نوعی از گریس های صنعتی است که توسط شرکت Molyslip تولید می شود. این گریس ها از روغن پایه، غلیظ کننده و افزودنی ها ساخته می شوند و دارای کیفیت بالا و عملکرد عالی هستند. گریس Molyslip در طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی استفاده می شود و برای کاربردهای با بار بالا و دمای بالا نیز مناسب است.

فیلترهای فعال