گریس ها

گریس ها


گریس ها نوعی روانکار صنعتی هستند که از روغن پایه، غلیظ کننده و افزودنی ها ساخته می شوند. آنها به دلیل ویژگی های روانکاری، محافظت از خوردگی و آب بندی در کاربردهای صنعتی استفاده می شوند. 

گریس های صنعتی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

گریس های لیتیومی: این گریس ها از روغن پایه معدنی و غلیظ کننده لیتیومی ساخته می شوند. آنها دارای خواص روانکاری و محافظت از خوردگی خوبی هستند و برای کاربردهای عمومی مناسب هستند.

گریس های پلی اورهتان: این گریس ها از روغن پایه معدنی یا مصنوعی و غلیظ کننده پلی اورهتان ساخته می شوند. آنها دارای خواص روانکاری و محافظت از خوردگی عالی هستند و برای کاربردهای با بار بالا و دمای بالا مناسب هستند.

زیرشاخه ها

فیلترهای فعال