تسمه ترکیبی


تسمه ترکیبی نوعی تسمه صنعتی است که از ترکیب دو یا چند نوع تسمه دیگر ساخته شده است. این تسمه ها معمولاً برای کاربردهای خاص که نیاز به ترکیبی از ویژگی های مختلف دارند، استفاده می شوند.تسمه ترکیبی می تواند ترکیبی از ویژگی های مختلف را از دو یا چند نوع تسمه دیگر ارائه دهد. این تسمه ها کارایی بالایی را در کاربردهای خاص ارائه می دهند و دوام بالایی را برای کاربردهای سنگین ارائه می دهند.تسمه ترکیبی گزینه مناسبی برای صنایع غذایی، کشاورزی و سایر صنایع است.

فیلترهای فعال