بیرینگ ها


بیرینگ نوعی قطعه صنعتی است که برای کاهش اصطکاک و سایش بین دو سطح متحرک استفاده می شود. بیرینگ ها از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند: یک حلقه داخلی و یک حلقه خارجی. این حلقه ها با یک عنصر غلتشی بین آنها، مانند غلطک، توپ یا ساچمه، از هم جدا می شوند.بیرینگ ها در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله بیرینگ های غلتکی، بیرینگ های ساچمه ای، بیرینگ های تماس زاویه ای و بیرینگ های مخروطی. بیرینگ ها در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله ماشین آلات صنعتی، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات حمل و نقل و وسایل الکترونیکی.بیرینگ ها مزایای زیادی دارند، از جمله کاهش اصطکاک و سایش، افزایش عمر مفید قطعات، کاهش هزینه های نگهداری و افزایش بهره وری. با این حال، آنها همچنین معایبی نیز دارند، از جمله هزینه اولیه و نیاز به نگهداری.در هنگام انتخاب بیرینگ، باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید، از جمله نوع کاربرد، بار مورد نیاز و بودجه.

زیرشاخه ها


 • بلبرینگ ها

  بیرینگ نوعی قطعه صنعتی است که برای کاهش اصطکاک و سایش بین دو سطح متحرک استفاده می شود. بیرینگ ها از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند: یک حلقه داخلی و یک حلقه خارجی. این حلقه ها با یک عنصر غلتشی بین آنها، مانند غلطک، توپ یا ساچمه، از هم جدا می شوند.بیرینگ ها در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله بیرینگ های غلتکی، بیرینگ های ساچمه ای، بیرینگ های تماس زاویه ای و بیرینگ های مخروطی. بیرینگ ها در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله ماشین آلات صنعتی، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات حمل و نقل و وسایل الکترونیکی.بیرینگ ها مزایای زیادی دارند، از جمله کاهش اصطکاک و سایش، افزایش عمر مفید قطعات، کاهش هزینه های نگهداری و افزایش بهره وری. با این حال، آنها همچنین معایبی نیز دارند، از جمله هزینه اولیه و نیاز به نگهداری.در هنگام انتخاب بیرینگ، باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید، از جمله نوع کاربرد، بار مورد نیاز و بودجه.

 • رولبرینگ ها

  رولبرینگ نوعی از قطعات صنعتی است که برای کاهش اصطکاک و سایش بین دو سطح متحرک استفاده می شود. رولبرینگ ها از یک سری غلتک تشکیل شده اند که بین دو رینگ قرار می گیرند. این غلتک ها به گونه ای طراحی شده اند که به راحتی روی رینگ ها حرکت کنند و از اصطکاک بین دو سطح جلوگیری کنند.رولبرینگ ها در انواع مختلفی موجود هستند که هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی شده اند. رولبرینگ ها در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله ماشین آلات صنعتی، خودروسازی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات هوافضا.

 • یاتاقان ها

  یاتاقان نوعی از قطعات صنعتی است که برای تحمل بار و کاهش اصطکاک بین دو سطح متحرک استفاده می شود. یاتاقان ها در انواع مختلفی موجود هستند که هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی شده اند. یاتاقان ها در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله ماشین آلات صنعتی، خودروسازی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات هوافضا.

 • غلتک ها

  غلتک نوعی از قطعات صنعتی است که برای کاهش اصطکاک و سایش بین دو سطح متحرک استفاده می شود. غلتک ها از یک یا چند غلتک تشکیل شده اند که بین دو رینگ قرار می گیرند. غلتک ها به گونه ای طراحی شده اند که به راحتی روی رینگ ها حرکت کنند و از اصطکاک بین دو سطح جلوگیری کنند.غلتک ها در انواع مختلفی موجود هستند که هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی شده اند. غلتک ها در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله ماشین آلات صنعتی، خودروسازی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات هوافضا.

فیلترهای فعال