گریس Molykote


گریس Molykote نوعی از گریس های صنعتی است که توسط شرکت Molykote تولید می شود. این گریس ها از روغن پایه، غلیظ کننده و افزودنی ها ساخته می شوند و دارای کیفیت بالا و عملکرد عالی هستند. گریس Molykote در طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی استفاده می شود و برای کاربردهای با بار بالا و دمای بالا نیز مناسب است.

فیلترهای فعال