تسمه های دور متغیر استاندارد


تسمه های دور متغیر استاندارد نوعی تسمه صنعتی هستند که برای انتقال قدرت در کاربردهای با سرعت متغیر طراحی شده اند. این تسمه ها از یک ریل و یک پولی تشکیل شده اند که تسمه در بین آنها قرار می گیرد. با حرکت ریل، فاصله بین پولی ها تغییر می کند و در نتیجه سرعت تسمه نیز تغییر می کند.تسمه های دور متغیر استاندارد مزایای زیادی دارند، از جمله قابلیت تنظیم سرعت، عمر طولانی و قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف. این تسمه ها گزینه مناسبی برای صنایع و مشاغل مختلف هستند.

فیلترهای فعال