تسمه های تایمینگ دو طرفه


تسمه تایمینگ دوطرفه نوعی تسمه تایمینگ است که از دو ردیف دندانه در هر طرف خود برخوردار است. این تسمه ها معمولاً برای کاربردهای سنگین استفاده می شوند، جایی که نیاز به انتقال قدرت با دقت بالا وجود دارد.تسمه تایمینگ دوطرفه با استفاده از نیروی کششی یک موتور یا سایر منابع انرژی، حرکت را از یک چرخ به چرخ دیگر منتقل می کند. دندانه های تسمه با شیارهای چرخ های محرک درگیر می شوند و با حرکت تسمه، حرکت نیز منتقل می شود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.