روغن ها


روغن ها نوعی از روانکارهای صنعتی هستند که از نفت خام یا مواد مصنوعی ساخته می شوند. آنها به دلیل خواص روانکاری، خنک کنندگی و آب بندی، در طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی استفاده می شوند.

زیرشاخه ها

فیلترهای فعال