گیربکس سروو موتور


گیربکس سروو متغیر نوعی از گیربکس صنعتی است که در آن، از یک موتور سروو برای کنترل سرعت و موقعیت خروجی گیربکس استفاده می شود. این گیربکس ها به دلیل دقت بالا، قابلیت اطمینان بالا، و انعطاف پذیری، برای کاربردهای صنعتی مناسب هستند.در گیربکس سروو متغیر، یک موتور سروو به یک چرخ دنده متصل می شود. چرخ دنده نیز به یک یا چند چرخ دنده دیگر متصل می شود.موتور سروو با استفاده از یک سیگنال کنترل، سرعت و موقعیت چرخ دنده را کنترل می کند.نسبت دنده گیربکس سروو متغیر با نسبت تعداد دندانه های چرخ دنده های آن تعیین می شود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.