گیربکس سایکلو


گیربکس سایکلو نوعی از گیربکس صنعتی است که در آن، انتقال نیرو از طریق لغزش صفحات سیکلوئیدی انجام می شود. این گیربکس ها به دلیل راندمان بالا، قابلیت اطمینان بالا، و عدم نیاز به روغن کاری، برای کاربردهای صنعتی مناسب هستند.در گیربکس سایکلو، یک صفحه سیکلوئیدی با یک یا چند غلتک درگیر می شود. صفحه سیکلوئیدی به صورت مارپیچ روی یک محور قرار دارد. غلتک ها نیز به صورت مارپیچ روی یک محور دیگر قرار دارند.با چرخش محور صفحه سیکلوئیدی، غلتک ها نیز می چرخند. با چرخش غلتک ها، صفحه سیکلوئیدی نیز می چرخد.نسبت دنده گیربکس سایکلو با نسبت تعداد دندانه های صفحه سیکلوئیدی به تعداد غلتک ها تعیین می شود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.