گیربکس دور متغیر


گیربکس دور متغیر نوعی از گیربکس صنعتی است که امکان تغییر دور خروجی را در یک بازه مشخص فراهم می کند. این گیربکس ها به دلیل انعطاف پذیری و قابلیت تنظیم، برای کاربردهایی که نیاز به کنترل دقیق سرعت دارند، مناسب هستند.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.