گیربکس کرانویل


گیربکس کرانویل نوعی از گیربکس صنعتی است که در آن یک چرخ دنده خورشیدی با یک یا چند چرخ دنده هرزگرد درگیر می شود. این گیربکس ها به دلیل گشتاور بالا و نسبت دنده قابل تنظیم، برای کاربردهایی که نیاز به انتقال قدرت و حرکت به اجزای متحرک در فاصله دور دارند، مناسب هستند. در گیربکس کرانویل، چرخ دنده خورشیدی در مرکز قرار دارد و چرخ دنده های هرزگرد به دور آن می چرخند. نسبت دنده گیربکس کرانویل با نسبت تعداد دندانه های چرخ دنده های هرزگرد به تعداد دندانه های چرخ دنده خورشیدی تعیین می شود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.