گیربکس آویز


گیربکس آویز نوعی از گیربکس صنعتی است که در آن شافت ورودی و خروجی گیربکس در یک صفحه قرار دارند. این گیربکس ها به دلیل طراحی فشرده و کم جا، برای کاربردهایی که محدودیت فضا وجود دارد، مناسب هستند. در گیربکس آویز، شافت ورودی و خروجی گیربکس توسط یک یا چند چرخ دنده با یکدیگر درگیر می شوند. نسبت دنده گیربکس آویز با نسبت تعداد دندانه های چرخ دنده ها تعیین می شود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.