گیربکس حلزونی


گیربکس حلزونی نوعی از گیربکس صنعتی است که از یک چرخ دنده حلزونی و یک چرخ دنده مارپیچ تشکیل شده است. در این گیربکس، چرخ دنده حلزونی با چرخ دنده مارپیچ درگیر می شود و باعث چرخش یکدیگر می شوند. نسبت دنده گیربکس حلزونی با نسبت قطر چرخ دنده های حلزونی و مارپیچ تعیین می شود. در گیربکس حلزونی، دندانه های چرخ دنده حلزونی به صورت مارپیچ روی یکدیگر قرار گرفته اند. این طراحی باعث می شود که گیربکس حلزونی نسبت به سایر انواع گیربکس ها، راندمان بالاتر، گشتاور بیشتر و صدای کمتری داشته باشد.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.