تسمه گرد


تسمه گرد نوعی تسمه است که دارای سطح مقطع دایره ای است. این تسمه ها معمولاً برای انتقال قدرت بین دو شفت که در امتداد محورهای موازی قرار دارند استفاده می شوند.تسمه گرد با استفاده از نیروی اصطکاک بین سطح دایره ای خود و شیارهای روی پولی ها، قدرت را منتقل می کند. هنگامی که تسمه روی پولی ها می چرخد، نیروی اصطکاک بین دو سطح باعث می شود که تسمه با پولی ها حرکت کند.تسمه گرد مزایای زیادی دارد، از جمله سادگی، هزینه و وزن سبک. با این حال، این تسمه ها نسبت به سایر انواع تسمه ها ظرفیت حمل بار محدودتری دارند.تسمه گرد یک قطعه مکانیکی ساده است که می تواند برای انتقال قدرت در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده شود.

زیرشاخه ها

فیلترهای فعال