تسمه دور متغیر


تسمه دور متغیر نوعی تسمه است که با تغییر فاصله بین پولی ها، سرعت چرخش را تغییر می دهد. این تسمه ها معمولاً برای انتقال قدرت بین دو شفت که در امتداد محورهای موازی قرار دارند استفاده می شوند.تسمه دور متغیر با استفاده از نیروی اصطکاک بین شیارهای خود و شیارهای روی پولی ها، قدرت را منتقل می کند. هنگامی که تسمه روی پولی ها می چرخد، نیروی اصطکاک بین دو سطح باعث می شود که تسمه با پولی ها حرکت کند.تسمه دور متغیر مزایای زیادی دارد، از جمله قابلیت تنظیم سرعت چرخش، امکان استفاده در کاربردهای مختلف و عمر طولانی. با این حال، این تسمه ها نسبت به سایر انواع تسمه ها گران تر و پیچیده تر هستند.تسمه دور متغیر یک قطعه مکانیکی کارآمد است که می تواند برای انتقال قدرت در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده شود.

زیرشاخه ها


  • تسمه های دور متغیر...

    تسمه های دور متغیر استاندارد نوعی تسمه صنعتی هستند که برای انتقال قدرت در کاربردهای با سرعت متغیر طراحی شده اند. این تسمه ها از یک ریل و یک پولی تشکیل شده اند که تسمه در بین آنها قرار می گیرد. با حرکت ریل، فاصله بین پولی ها تغییر می کند و در نتیجه سرعت تسمه نیز تغییر می کند.تسمه های دور متغیر استاندارد مزایای زیادی دارند، از جمله قابلیت تنظیم سرعت، عمر طولانی و قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف. این تسمه ها گزینه مناسبی برای صنایع و مشاغل مختلف هستند.

فیلترهای فعال