تسمه شیاری


تسمه شیاری نوعی تسمه است که در دو طرف دارای شیارها یا دندانه هایی است که با شیارهای روی شفت ها درگیر می شوند. این تسمه ها معمولاً برای انتقال قدرت بین دو شفت که در امتداد محورهای موازی قرار دارند استفاده می شوند. تسمه شیاری با استفاده از نیروی اصطکاک بین شیارهای خود و شیارهای روی شفت ها، قدرت را منتقل می کند. هنگامی که تسمه روی شفت ها می چرخد، نیروی اصطکاک بین دو سطح باعث می شود که تسمه با شفت ها حرکت کند.تسمه شیاری یک قطعه مکانیکی کارآمد و بادوام است که می تواند برای انتقال قدرت در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده شود. با این حال، مهم است که هنگام انتخاب تسمه شیاری برای یک کاربرد خاص، هزینه و پیچیدگی آن را در نظر بگیرید.

زیرشاخه ها

فیلترهای فعال