تسمه تخت


تسمه تخت نوعی تسمه است که در دو طرف دارای سطح صاف است. این تسمه ها معمولاً برای انتقال قدرت بین دو شفت که در امتداد محورهای موازی قرار دارند استفاده می شوند. تسمه تخت با استفاده از نیروی اصطکاک بین سطح صاف خود و شیارهای روی شفت ها، قدرت را منتقل می کند. هنگامی که تسمه روی شفت ها می چرخد، نیروی اصطکاک بین دو سطح باعث می شود که تسمه با شفت ها حرکت کند.تسمه تخت یک قطعه مکانیکی ساده و مقرون به صرفه است که می تواند برای انتقال قدرت در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده شود. با این حال، مهم است که هنگام انتخاب تسمه تخت برای یک کاربرد خاص، محدودیت های آن را در نظر بگیرید.

زیرشاخه ها


  • تسمه تخت لاستیکی

    تسمه تخت لاستیکی نوعی تسمه صنعتی است که از لاستیک ساخته شده است. این تسمه ها معمولاً برای کاربردهای سبک تا متوسط استفاده می شوند، جایی که نیاز به انتقال قدرت با دقت بالا وجود ندارد.تسمه تخت لاستیکی با استفاده از نیروی کششی یک موتور یا سایر منابع انرژی، حرکت را از یک چرخ به چرخ دیگر منتقل می کند. لایه های لاستیک به یکدیگر بافته شده اند و با حرکت تسمه، حرکت نیز منتقل می شود.

  • تسمه تخت نایلونی

    تسمه تخت نایلونی نوعی تسمه صنعتی است که از نایلون ساخته شده است. این تسمه ها معمولاً برای کاربردهای سبک تا متوسط استفاده می شوند، جایی که نیاز به انتقال قدرت با دقت بالا وجود ندارد.تسمه تخت نایلونی با استفاده از نیروی کششی یک موتور یا سایر منابع انرژی، حرکت را از یک چرخ به چرخ دیگر منتقل می کند. رشته های نایلون به یکدیگر بافته شده اند و با حرکت تسمه، حرکت نیز منتقل می شود.

  • تسمه تخت چرمی

    تسمه تخت چرمی نوعی تسمه صنعتی است که از چرم ساخته شده است. این تسمه ها معمولاً برای کاربردهای سبک تا متوسط استفاده می شوند، جایی که نیاز به انتقال قدرت با دقت بالا وجود ندارد.تسمه تخت چرمی با استفاده از نیروی کششی یک موتور یا سایر منابع انرژی، حرکت را از یک چرخ به چرخ دیگر منتقل می کند. لایه های چرم به یکدیگر بافته شده اند و با حرکت تسمه، حرکت نیز منتقل می شود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.