تسمه تایمینگ


تسمه تایمینگ نوعی تسمه دندانه‌دار است که برای هماهنگ‌کردن زمان باز و بسته شدن سوپاپ‌ها در موتورهای احتراق داخلی استفاده می‌شود. این تسمه حرکت میل‌لنگ را به میل‌بادامک منتقل می‌کند، که به نوبه خود سوپاپ‌ها را باز و بسته می‌کند. 

عملکرد تسمه تایمینگ

تسمه تایمینگ یک جزء حیاتی در موتورهای احتراق داخلی است. بدون تسمه تایمینگ، سوپاپ‌ها به درستی باز و بسته نمی‌شوند و این می‌تواند منجر به آسیب جدی به موتور شود.تسمه تایمینگ در دو طرف دارای دندانه‌هایی است که با چرخ‌دنده‌های میل‌لنگ و میل‌بادامک درگیر می‌شوند. هنگامی که میل‌لنگ می‌چرخد، تسمه تایمینگ را می‌چرخاند و این تسمه تایمینگ میل‌بادامک را می‌چرخاند.میل‌بادامک سوپاپ‌ها را باز و بسته می‌کند. سوپاپ‌ها ورود هوا و سوخت به سیلندرها و خروج گازهای خروجی از سیلندرها را کنترل می‌کنند.

زیرشاخه ها

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.