لیست مشخصات، قیمت و خرید متعلقات بیرینگ ها


این لوازم جانبی شامل قطعاتی هستند که برای نصب، تعمیر، تنظیم یا حفاظت از بیرینگ ها استفاده می شوند. برخی از انواع لوازم جانبی یاتاقان عبارتند از:

حلقه های قفل: قطعاتی که برای جلوگیری از حرکت یاتاقان در محور یا هوزینگ استفاده می شوند.

پلاک های قفل: قطعاتی که برای جلوگیری از چرخش یاتاقان در هوزینگ استفاده می شوند.

ابزار چفت و بست بیرینگ: قطعاتی که برای تنظیم شفت یا پوسته یاتاقان استفاده می شوند.

حفاظ ها و مهر و موم ها: قطعاتی که برای حفاظت از یاتاقان در برابر آلودگی، رطوبت، گرد و غبار و … استفاده می شوند.

روغنکارها و روغن ها: قطعات و موادی که برای کاهش اصطکاک و سایش یاتاقان و افزایش عمر آن‌ها استفاده می شود.

دسته ها