لیست مشخصات، قیمت و خرید بلبرینگ ها


بلبرینگ یک قطعه مکانیکی است که بین دو قسمت متحرک یا متحرک و ثابت قرار می گیرد و با کاهش اصطکاک، حرکت را آسان تر و کارآمد تر می کند. بلبرینگ ها از اجزای مختلفی تشکیل شده اند که عبارتند از: رینگ داخلی، رینگ خارجی، توپ یا ساچمه، قفس و لبه. بلبرینگ ها بر اساس نوع حرکت، شکل، ساختار و کاربرد به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. تفاوت بلبرینگ ها و رولبرینگ ها در نوع اجزای غلتشی آنهاست که بین دو حلقه داخلی و خارجی حرکت میکنند، در بلبرینگ ها این اجزا کروی یا به شکل توپ هستند اما در رولبرینگ ها به صورت غلتک یا استوانه ساخته می شوند.

دسته ها